Hur räknar man på återbetalning och avkastning

En investering i solenergi innebär förenklat att du förbetalar all den framtida el som produceras av anläggningen. När anläggningen är betald har du gratis el och väljer du komponenter av bra kvalitet har den knappt några driftskostnader att ta hänsyn till.

När andra får se sitt elpris gå upp sitter du i en bra sits. Du slipper köpa el som blir dyrare och du får bättre betalt för elen du säljer till elbolaget.

Återbetalningstid 1/4 del av livslängden eller om du vill - gratis el i över 30 år...

Solenergi är lönsamt direkt. Pengarna du skulle ha betalat för att köpa el från din leverantör använder du istället till att finansiera din egen solenergianläggning.

En investering i solenergi innebär förenklat att du förbetalar all den framtida el som produceras av anläggningen. När anläggningen är betald har du gratis el och väljer du komponenter av bra kvalitet har den knappt några driftskostnader att ta hänsyn till. Räknar man på livslängden för en solenergianläggning så blir kostnaden oftast inte mer än 30-40 öre per kilowattimma räknat på 30 år. 

Med solenergi blir du självförsörjande och därmed mindre känslig för elprisökningar. När andra får se sitt elpris gå upp sitter du i en bra sits. Du slipper köpa el som med all säkerhet blir dyrare och du får bättre betalt för elen du säljer till elbolaget. Sänkta driftkostnader för el medför rimligtvis också ett ökat värde på ditt hus. 

En liten om film om hur man skall tänka när man funderar på att investera i solenergi. Tillverkad av KTH Green Leap.