Spara samtidigt som du får betalt!

Med solenergi sparar du inte bara pengar i form av att du minskar dina elinköp. En besparing som blir större med åren då elpriset går upp.

Du kan dessutom sälja ditt överskott av solenergi och få ersättning. En ersättning som också går upp när elpriset går upp.


Besparing el 1,10 kr/kWh

Den el du slipper köpa består av flera delar.

Spotpriset som varierar beroende på alla möjliga faktorer som man inte kan påverka. Kärnkraftsverksnedläggningar, torka, blöta, värme, kyla osv.

Elöverföringen är den rörliga delen som du betalar till nätägaren för att de skall underhålla och utveckla elnäten. 

Momsen varierar med Spotpris och elöverföring.

Elskatten betalar du till staten.

Elcertifikat går in i en pott och fördelas ut till producenter av förnybar el.

Intäkt såld solel 1,40 kr/kWh

Elen du säljer ersätts på följande sätt:

Spotpriset som varierar beroende på alla möjliga faktorer som man inte kan påverka. Kärnkraftsverksnedläggningar, torka, blöta, värme, kyla osv.

Skatterabatt är statens sätt att hjälpa till med omställningen till ett fossilfritt Sverige 2030. Genom skatterabatt utjämnas solelsproduktion och elkonsumtion över året. 

Elcertifikat är en ersättning som alla producenter av förnybar får av Energimyndigheten.

Nätnytta är en ersättning du får från nätägaren för att du förstärker elnätet ute i ändpunkten. Din el producerade el går helt enkelt över till grannen.

Extra ersättning elhandlare innebär att en del elhandlare betalar extra för att få köpa din SolEl