Minska dina kostnader med över 60%

 
 

Förbrukningen i vårt exempel ligger idag på 15 000 kWh/år. Med ett ökat elanvändande på 1% per år så beräknas användningen bli ca 17 400 kWh per år i snitt på 30 år.

Elpriset är satt till dagens pris på 1,10 kr per kWh inkl alla rörliga kostnader. Vi räknar med att elpriset och inflation går upp med 3% per år.

Solenergianläggningen kommer att producera 10 000 kWh (9913 kWh) per år inkl degradering under 30 år.

Hälften av den producerade elen används själv och hälften säljs ut på nätet (normal fördelning). Det som säljs ger i dagsläget mer ersättning även om mängden el som går att båda håll är densamma.

För att få tillräckligt med el måste 12 400 kWh köpas in i tillägg till de 5000 kWh (4957 kWh) som kan användas från den egna produktionen. Detta ger totalt 17 400 kWh.

Besparingen ger 9 100 kr i minskade elinköp och försäljningen ger 10 400 kr i intäkt i snitt per år. Om man inte gör någonting kommer elen att kosta 32 800 kr i snitt per år i 30 år. Med solenergi kostar samma energianvändning i exemplet 13 400 kr. En kostnadsminskning med i snitt 19 400 kr per år eller över 60 %.