En typisk solenergikund

Vår typiske kund är en medveten barnfamilj eller ett par som både vill minska sina elkostnader och bidra till en bättre miljö. Att kunna kombinera oberoende från elpriser som med all säkerhet går upp, med ett lågt elpris från solenergin samtidigt som man gör en miljöinsats är inte dumt!

De är medvetna men inte entusiaster. De vill gärna ha solenergi men vill inte/hinner inte sätta sig in i alla detaljer. De har bestämt sig för att efter att ha gjort alla energiförbättringsåtgärder de kan att titta närmare på solenergi. Även om många idag väljer solenergi som första steg eftersom dagens priser gör det mer lönsamt än andra åtgärder. 

De har en förbrukning på ca 15 000 kWh per år trots att de har investerat i värmepump. De har ett tegelklätt tak i hyggligt söderläge som lutar ca 30 grader. De kan tänka sig att investera ca 150 000 kr på solenergi men vill ha en färdig lösning, där de på ett enkelt sätt kan förstå avkastningen, återbetalningstiden, miljöbesparing, få information om garantier och framförallt hjälp med installation. Det skall kännas trygg att investera i solenergi.

På de följande sidorna kan du följa hur ett sådant projekt går till från första kontakt till driftsatt solenergianläggning. Under referenser hittar ni exempel på installationer som kanske liknar det ni har funderat på.